Gårdsmuseum

Gårdsmuseum


I det gamla spannmålsmagasinet finns gårdens museum, där mycket av personligt arv samlats tillsammans med införskaffade antika föremål. Att få lära sig hur man gjorde förr, ingår som en del i de temautställningar som ordnas. För våra utländska gäster är detta särskilt intressant.

museumSpannmålsmagasinet
 Här finns en samling av bruksföremål hämtade från såväl från gården och bygden. Temautställningen i år handlar om julen och jultraditioner. Här hittar du också en liten utställning av julkort från dåtid till nutid.

bonadDockor och bonader
De blå magasinsdörrarna och dockorna klädda i Essungadräkt, välkomnar in till en spännande resa i vår historia. I de små husen hittar barnen leksaker som cellodockor vilka tillverkades i Vinninga på 1940 fram till 1950-talet. Några äldre fullt möblerade dockskåp från dåtid till nutid finns också på plats.

Allmogekultur
Här finns en kulturskatt i en samling av unika broderade bonader. En broderad väggbonad tillverkades ofta av flickor i giftasvuxen ålder, bonaden skulle pryda det tilltänkta hemmet. Ofta valde man sentenser som prisade hemmet. Men andra kloka ord kan man också hitta i flertalet av motiven.