Okategoriserade

Kurs i restaurering av stenmurar – skötsel och historia

Vi har stått som värdar för Länsstyrelsens kurs i restaurering av stenmurar. Stenmurarna slingrar sig genom odlingslandskapet och är en betydelsefull ”karaktärsart”. Kursen ordnades av Länsstyrelsen som vill stötta dig som är intresserad av traditionellt stenhantverk. Kursen var fulltecknad med deltagare från bland annat Uppland, Västergötland, Västmanland, Halland och Bohuslän.