Okategoriserade

Bilder från Museirallyt 13 September

Den 13 September bjöd museerna i Lidköpings Kommun in till öppet hus. Entréavgiften hos oss på Backgården till förmån för svårt sjuka barn vid bassjukhuset inbringade 1710 kr. Beloppet har överlämnats.